Teenused

Arendus
Pealinna Kinnisvara on avatud erinevatele koostööpakkumistele kinnisvara arenduse osas. Ootame nii maaomanike, investorite kui ka potentsiaalsete lõpptarbijate pakkumisi.

Konsultatsioon
Anname ülevaate turusituatsioonist ning hindadest lähtuvalt piirkonnast ja objektist. Aitame koostada objekti riskianalüüsi, suhelda erinevate ametkondadega ning juriidiliselt korrektsed lepingud.

Kinnisvara vahendus

Müügi korral viime läbi edukaks müügiprotsessiks vajalikud toimingud, töötame välja sobiva müügistrateegia (sihtgrupp, müügitaktika, müügikanalid ja -materjalid) lähtudes personaalselt objektist ja kliendi soovidest. Nõustame juriidilistes küsimustes ning abistame tehingu vormistamisel.
Üüritehingud üldiselt on väga kiireloomulised tehingud, kuid oma sisult ei erine nende vahendusprotsess müügiprotsessist.